Babyscreens klinikker og tilknyttede prøvetakingssteder

Her finner du kart over egne Babyscreen-klinikker samt tilknyttede helsepersonell for prøvetaking.

Prøvetaking for NIPT tilbys ved alle klinikker.
For informasjon om andre tjenester som inkluderer jordmødre/leger – se lenger ned på siden.

NIPT
– Pris: 4290 kr

MERK: For å fortsette og bekrefte bestillingen må du oppgi Babyscreens adresse og postnummer: Kyrkogatan 25, 411 15 Gøteborg

BabyScreen Göteborg

BabyScreen – Göteborg
Kyrkogatan 25, 411 15 Göteborg
Boka tid

Svea Vaccin - Halmstad

Svea Vaccin – Halmstad
Köpmansgatan 7
Boka tid

Svea Vaccin - Helsingborg

Svea Vaccin – Helsingborg
Järnvägsgatan 43
Boka tid

Svea Vaccin - Jönköping

Svea Vaccin – Jönköping
Lantmätargränd 17
Boka tid

Svea Vaccin - Karlstad

Svea Vaccin – Karlstad
Tingvallagatan 21
Boka tid

Svea Vaccin - Kristianstad

Svea Vaccin – Kristianstad
Tivoligatan 8
Boka tid

Svea Vaccin - Linköping

Svea Vaccin – Linköping
Klostergatan 31
Boka tid

Svea Vaccin - Luleå

Svea Vaccin – Luleå
Storgatan 33
Boka tid

Svea Vaccin - Skellefteå

Svea Vaccin – Skellefteå
Nygatan 52
Boka tid

Svea Vaccin - Stockholm - Fridhemsplan

Svea Vaccin – Stockholm – Fridhemsplan
S:t Eriksgatan 48
Boka tid

Babyscreen - Stockholm - Landsvägen 52

Babyscreen – Stockholm – Sundbyberg
Landsvägen 52
Boka tid

Svea Vaccin - Sundsvall

Svea Vaccin – Sundsvall
Kyrkogatan 20
Boka tid

Svea Vaccin - Umeå

Svea Vaccin – Umeå
Kungsgatan 60
Boka tid

Svea Vaccin - Västerås

Svea Vaccin – Västerås
Stora Gatan 44B
Boka tid

Svea Vaccin - Växjö

Svea Vaccin – Växjö
Storgatan 36
Boka tid

Svea Vaccin - Malmö

Svea Vaccin – Malmö
Gustav Adolfs torg 8A
Boka tid

Svea Vaccin - Östersund

Svea Vaccin – Östersund
Fyrvallavägen 2, 831 41 Östersund
Boka tid

Välj tjänst här

NIPT TEST (fra uke 10+0)

Vanadis® NIPT er en state-of-the-art fosterdiagnostisk metode som erstatter tradisjonell CUB. Vanadis® NIPT er basert på ny svensk teknologi som gjør prosessen raskere, tryggere og billigere.

Denne tjenesten inkluderer kun blodprøvetaking og analyse. Svartid 10 virkedager. Vi anbefaler NIPT-testen i kombinasjon med føtal ultralyd. Da kan du se at svangerskapet går som det skal. Dette betyr å se svangerskapsalderen og antall fostre. Ultralyd kan også gjøres hos enhver helsepersonell. Ønskes ultralyd hos Babyscreen kan du velge en av våre kombinasjonstjenester i stedet. Ultralyd i forbindelse med NIPT gjøres alltid gjennom magen.

Göteborg

Kyrkogatan 25 - Babyscreen
Koster: 4290 KR

Stockholm

Sundbyberg - Babyscreen
Koster: 4290 KR

Stockholm

Fridhemsplan - Svea vaccin
Koster: 4290 KR

Andre Steder

Anslutna provtagningsställen
Koster: 4290 KR

kjønnsbestemmelsestest (fra uke 10+0)

Med vår kjønnsbestemmelsestest kan du finne ut barnets kjønn med vanlig blodprøve allerede v 10+0. Kjønnsbestemmelsestesten er 99 % sikker og måler barnets kjønnskromosomer i mors blod.
Resultatet sendes via en digital lenke til din e-post. I resultatfilen ligger det en QR-kode til en side hvor du aktivt må klikke på resultatet. Denne tjenesten inkluderer kun blodprøvetaking og analyse. Svartid ca 10 virkedager.

Göteborg

Kyrkogatan 25 - Babyscreen
Koster: 2490 KR

Stockholm

Sundbyberg - Babyscreen
Koster: 2490 KR

Viabilitetsultralyd (fra uke 8+0)

år undersøkelse kan gjøres fra uke 8+0 og er en enklere undersøkelse for å se om det går bra med fosteret. Vi undersøker om hjertet slår, ser hvor mange fostre det er og at svangerskapet går normalt. Vi gjør deretter en generell datering. Undersøkelsen kan ikke tilbys dersom du har pågående blødninger.

Göteborg

Kyrkogatan 25 - Babyscreen
Koster: Fra 890 KR

Stockholm

Sundbyberg - Babyscreen
Koster: Fra 890 KR

Tidigt ultralyd (fra uke 12+4)

Vår undersøkelse kan gjøres fra uke 12+4. Fosteret ditt er da stort nok til at vi kan vurdere organene, hodeskallen, navlestrengen, morkaken og gjøre en mer nøyaktig datering. Denne undersøkelsen kan ikke tilbys dersom du har pågående blødninger.

Göteborg

Kyrkogatan 25 - Babyscreen
Koster: Fra 1050 KR

Stockholm

Sundbyberg - Babyscreen
Koster: Fra 1050 KR

NIPT med Viabilitetsultralyd (fra uke10+0)

Vår undersøkelse kan gjøres fra uke 10+0 og er en enklere undersøkelse for å se om det går bra med fosteret. Vi undersøker om hjertet slår, ser hvor mange fostre det er og at svangerskapet går normalt. Vi gjør deretter en generell datering. Vanadis® NIPT-testen er en state-of-the-art fosterdiagnostisk metode som erstatter tradisjonell CUB. Undersøkelsen har høy presisjon og er ufarlig for mor. Vi kombinerer NIPT med ultralyd for å se antall fostre og at svangerskapet er levedyktig. Undersøkelsen kan ikke tilbys dersom du har pågående blødninger.

Göteborg

Kyrkogatan 25 - Babyscreen
Koster: Fra 4750 KR

Stockholm – Sundbyberg

Landsvägen 52, 172 63, Sundbyberg
Koster: Fra 4750 KR

NIPT med Tidigt ultralyd (fra uke 12+4)

Vår undersøkelse kan gjøres fra uke 12+4. Fosteret ditt er da stort nok til at vi kan vurdere organene, hodeskallen, navlestrengen, morkaken og gjøre en mer nøyaktig datering. Vanadis® NIPT-testen er en state-of-the-art fosterdiagnostisk metode som erstatter tradisjonell CUB. Undersøkelsen har høy presisjon og er ufarlig for mor. Vi kombinerer NIPT med ultralyd for å se antall fostre og at svangerskapet er levedyktig. Denne undersøkelsen kan ikke tilbys dersom du har pågående blødninger.

Göteborg

Kyrkogatan 25 - Babyscreen
Koster: Fra 4990 KR

Stockholm

Sundbyberg - Babyscreen
Koster: Fra 4990 KR

Könsbestämningstest med Viabilitetsultralyd (fra uke 10+0)

Med vår kjønnsavsløringstest kan du finne ut barnets kjønn med en vanlig blodprøve allerede fra v 10+0. Kjønnsbestemmelsestesten er 99 % sikker og måler barnets kjønnskromosomer i mors blod.
Resultatet sendes via en digital lenke til din e-post. I resultatfilen ligger det en QR-kode til en side hvor du aktivt må klikke på resultatet. Denne tjenesten inkluderer blodprøvetaking, ultralyd og analyse. Svartiden er ca 10 virkedager for analysen. Denne undersøkelsen kan ikke tilbys dersom du har pågående blødninger.

Göteborg

Kyrkogatan 25 - Babyscreen
Koster: Fra 2990 KR

Stockholm

Landsvägen 52, 172 63, Sundbyberg
Koster: Fra 2990 KR

Rutinultralyd

Du kan gjøre vår undersøkelse mellom svangerskapsuke 18+0 til 20+0. Rutineultralyden er en standardisert undersøkelse av fosterets anatomi, morkaken og mengde fostervann for å finne eventuelle avvik, og - i tilfeller hvor det ikke er gjort tidligere i svangerskapet. Ved undersøkelsen gjøres også en datering av svangerskapet ved å måle hodeskalle, mage og lårben. Fosterets kjønn kan vurderes (avhengig av stilling) med ca 80 % sikkerhet.

Göteborg

Kyrkogatan 25 - Babyscreen

Stockholm

Landsvägen 52, 172 63, Sundbyberg

Tillväxtkontroll

Mer informasjon kommer snart

Göteborg

Kyrkogatan 25 - Babyscreen

Stockholm

Landsvägen 52, 172 63, Sundbyberg

IVF Ultralyd

Mer informasjon kommer snart

Göteborg

Kyrkogatan 25 - Babyscreen

Stockholm

Landsvägen 52, 172 63, Sundbyberg

Fruktbarhet Test

Vår fruktbarhetspakke er perfekt for deg som tenker på eller prøver å få barn og vil sjekke hvordan kroppen har det. Testene i fertilitetspakken vår tar sikte på dels å sjekke ulike hormoner som påvirker fruktbarheten, og dels å sjekke prøver som gir en dypere forståelse av menstruasjonssyklus og eggstokkfunksjon (funksjonen til eggstokkene).

Göteborg

Kyrkogatan 25 - Babyscreen
Koster: 1595 KR

"Hälsa Kvinna"

Hälsa Kvinna er en stor analysepakke som gir en god oversikt over din nåværende helsetilstand. Analysepakken gir informasjon fra mange ulike helsemarkører og hvordan ulike funksjoner i kroppen kan påvirkes. Hälsa Kvinna er derfor en veldig god pakke for å skape et helhetsbilde av helsen din.

Göteborg

Kyrkogatan 25 - Babyscreen
Koster: 1290 KR

Vitamin / Mineral

Vitamin/Mineralr en verdifull prøvepakke for de som er gravide eller de som trener hardt. Her er en oversikt over verdiene som er spesielt viktige under graviditet eller ved annet fysiologisk stress som stiller ekstra høye krav til oksygentransport og proteinsyntese.

Göteborg

Kyrkogatan 25 - Babyscreen
Koster: 890 KR

cell molecule

NIPT TEST

Vanadis® NIPT är en toppmodern fosterdiagnostikmetod som ersätter traditionellt KUB. Vanadis® NIPT bygger på ny svensk teknik som gör processen både snabbare, säkrare och billigare.

Denna tjänst innefattar endast blodprovstagning och analys. Svarstid 10 arbetsdagar. Vi rekommenderar NIPT test i kombination med fosterultraljud. Då kan du se att graviditeten fortskrider som den skall. Detta innebär att se graviditetens ålder och antal foster. Ultraljud kan också göras hos valfri vårdgivare. Om ultraljud önskas hos Babyscreen så kan du välja en av våra kombinationstjänster istället.

Göteborg

Kyrkogatan 25
Pris: 4290 KR

cell molecule

GENDER REVEAL

Med vårt könsbestämningstest kan du ta reda på barnets kön med ett vanligt blodprov redan från v 10+0. Könsbestämningstestet är 99% säkert och mäter barnets könskromosomer i moderns blod.
Resultatet skickas via en digital länk till er mail. I resultatfilen finns en QR-kod till en sida där man aktivt behöver klicka fram resultatet. Denna tjänst innefattar endast blodprovstagning och analys. Svarstid ca 10 arbetsdagar.

Göteborg

Kyrkogatan 25
Pris: 2490 KR

ultrasound

Viabilitetsultraljud (VIABUL)

Vår undersökning är en enklare undersökning för att se om fostret mår bra. Vi undersöker om hjärtat slår, ser hur många foster det är och att graviditeten fortskrider normalt. Vi gör därefter en översiktlig datering. Undersökningen kan ej erbjudas om du har en pågående blödning.

Stockholm – Sundbyberg

Landsvägen 52, 172 63, Sundbyberg
Pris: Från 890 KR

ultrasound

Tidigt ultraljud (TUL)

Vår undersökning kan göras från vecka 12+4. Ditt foster är då så pass stort att vi kan bedöma organen, skallbenet, navelsträngen, moderkakan och göra en mer noggrann datering. Denna undersökning kan ej erbjudas om du har en pågående blödning.

ultrasound

NIPT med Viabilitetsultraljud

Vanadis® NIPT test är en toppmodern fosterdiagnostikmetod som ersätter traditionellt KUB. Undersökningen har hög precision och är ofarlig för modern. Vi kombinerar NIPT med ultraljud för att se antalet foster och att graviditeten är viabel.

Göteborg

Kyrkogatan 25
Pris: Från 4750 KR (NIPT + VIABUL)

Stockholm – Sundbyberg

Landsvägen 52, 172 63, Sundbyberg
Pris: Från 4750 KR (NIPT + VIABUL)

ultrasound

NIPT med Tidigt ultraljud

Vanadis® NIPT test är en toppmodern fosterdiagnostikmetod som ersätter traditionellt KUB. Undersökningen har hög precision och är ofarlig för modern. Vi kombinerar NIPT med ultraljud för att se antalet foster och att graviditeten är viabel.

Göteborg

Kyrkogatan 25
Pris: Från 4990 KR (NIPT+TUL)

cell molecule

Fertilitetstest

Vårt fertilitetspaket är perfekt för dig som funderar på eller försöker skaffa barn och vill kontrollera hur kroppen mår. Proverna i vårt fertilitetspaket ämnar till att dels kontrollera olika hormoner som påverkar fertiliteten, dels kontrollera prover som ger en djupare förståelse kring menstruationscykeln och ovariefunktionen (äggstockarnas funktion).

Göteborg

Kyrkogatan 25
Pris: 1595 KR

cell molecule

Hälsa Kvinna

Hälsa Kvinna är ett stort analyspaket som erbjuder en god översikt över ditt nuvarande hälsotillstånd. Analyspaketet ger information från många olika hälsomarkörer och hur olika funktioner i kroppen kan vara påverkade. Hälsa Kvinna är därför ett mycket bra paket för att skapa sig en övergripande bild av sin hälsa.

Göteborg

Kyrkogatan 25
Pris: 1290 KR

cell molecule

Vitamin / Mineral

Vitamin/Mineral är ett värdefullt provpaket för dig som är gravid eller dig som tränar hårt. Här ges en översikt över de värden som är extra viktiga under graviditeten eller vid annan fysiologisk belastning som ställer extra höga krav på syretransport och proteinsyntes.